2. domača naloga

Definiraj konceptualno shemo za predstavitev lokalne knjižnice podjetja. V knjižnici želijo shranjevati podatke o revijah, knjigah in zbornikih konferenc. Ker je knjižnica manjša bodo vsi podatki v eni XML datoteki.

1) Definiraj DTD in/ali XML shemo za XML datoteko s katero predstavimo knjižnico.
2) Kreiraj XML datoteko s testno množico knjig, revij in zbornikov.
3) Napiši vprašanje v povpraševalnem jeziku XQuery s katerim se izpišejo vsi članki v revijah in knjige, ki so jih napisali uslužbenci dane firme. Za vsako publikacijo naj se izpiše vse avtorje, naslov, založbo oz. revijo ter datum.
4) Napiši vprašanje v XQuery, ki izpiše vse avtorje knjig, založbe knjig ter število knjig, ki jih je avtor izdal pri dani založbi.