Virtuoso

Osnovna platforma za seminarske naloge bo sistem za upravljanje s podatkovnimi bazami Virtuoso Open Source. Kratek opis Virtuoso iz strani http://virtuoso.openlinksw.com/ :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Virtuoso is an innovative enterprise grade multi-model data server for agile enterprises & individuals. It delivers an unrivaled platform agnostic solution for data management, access, and integration.

The unique hybrid server architecture of Virtuoso enables it to offer traditionally distinct server functionality within a single product offering that covers the following areas:

  • Relational Data Management
  • RDF Data Management
  • XML Data Management
  • Free Text Content Management & Full Text Indexing
  • Document Web Server
  • Linked Data Server
  • Web Application Server
  • Web Services Deployment (SOAP or REST)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strežnik, ki ga lahko uporabljate za delo na seminarski nalogi ali tudi domačih nalogah je dostopen na naslovu: http://sol.famnit.upr.si:8890/conductor/ . Uporabnik=pmj in geslo=(preko eposte).

Predstavitev sistema Virtuoso Open-Source Edition se nahaja na naslovu: http://www.openlinksw.com/dataspace/dav/wiki/Main/VOS.VOSIndex . Tu se nahajajo uvodna navodila, povezave na dokumentacijo, vadnice, ter navodila za namestitev sistema.

Wiki kjer je opisan postopek namestiteve VOS za večino Linux OS: http://virtuoso.openlinksw.com/dataspace/dav/wiki/Main/VOSBuild. Na tem naslovu začnemo z instalacijo VOS.

Predstavitev sistema Virtuoso se nahaja na naslovu: http://virtuoso.openlinksw.com/ .

Dokumentacija sistema Virtuoso  se nahaja na naslovu: http://docs.openlinksw.com/ .

Zadnja sprememba: Wednesday, 30. November 2011, 05:18 AM