Zoom povezave do predavalnic / Zoom links to classrooms

V Pomoči za uporabnike so dodane bližnjice do Zoom povezav Famnitovih predavalnic. Hibridna ali online predavanja preko Zoom-a se izvajajo le v dogovouru z izvajalci.

In the section Help for users there are links of Zoom sessions for each Famnit classrooms. Hybrid or online lectures through Zoom are held only in agreement with lecturers. 

Kliknite na povezavo https://e.famnit.upr.si/enrol/index.php?id=4313, če želite odpreti vir.