Oris poglavij

  • O zaključni nalogi - pravilniki

  • Predstavitve potencialnih mentorjev na programu RIN

  • Okvirni spisek tem zaključnih nalog