2. kolokvij - petek (2.skupina)

1. V programskem jeziku Java napišite program, ki odpre okno velikosti 400x200, v katerem sta dva gumba velikosti 200x200. Na enem gumbu piše "Zapri" - ki program ugasne, na drugem pa številka "1". Ob vsakem pritisku na ta gumb, se številka podvoji dokler ne pride do 16. Če je 16, se text na gumbu ne spreminja več.

2. Želimo predstaviti vozni park podjetja. V programskem jeziku Java  implementirajte sledeče entitete (sami določite ali bo vmesnik ali razred) Vozilo (ima lastnosti barva in št. koles in metodo izpiši) , Tovornjak (lasnosti vozila in nosilnost)  in Motor (samo lastnosti vozila). Pravilno vzpostavite relacije med entitetami. Prikažite tudi uporabo teh razredov (1 Tovornjak in 1 Motor).

3. V programskem jeziku Java napišite program, ki prebere polje števil! 

  • Program naj izpiše razliko med  produktom sodih števil in vsoto kvadratov lihih števil.