Na ta predmket naj se prijavijo vši študenti (bio) psihologije. Objavljene bodo VSE informacije namenjene VSEM vpletenim v študijski proces na oddelku za biopsihologijo.

Projekt GENSPO

o mednarodnih izmenjavah in postopkih na UP FAMNIT

Osnove programiranja s programskim jezikom Java