NEDOVOLJENO REPRODUCIRANJE, RAZŠIRJANJE, DRUGE JAVNE PRIOBČITVE IN DRUGAČNO IZKORIŠČANJE POSNETKOV

Vse študijske vsebine, ki so na voljo v spletnih orodjih (vključno z gradivi, posnetki in drugimi materiali) so namenjene le študentom Univerze na Primorskem za uporabo v pri njihovem študiju. Predavanja so v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah pravno varovana kot avtorsko delo. Brez predhodnega pisnega soglasja imetnika avtorske pravice, Univerze na Primorskem, ni dovoljeno reproduciranje (izdelava kopij, vključno s shranitvijo v elektronski obliki), razširjanje in druge javne priobčitve posnetka predavanja (npr. javno prikazovanje, spletna objava), spreminjanje in druge oblike izkoriščanja posnetka.

Kršitve bodo sankcionirane v skladu s Pravilnikom o disciplinski odgovornosti študentov Univerze na Primorskem in veljavno zakonodajo na tem področju.

Zadnja sprememba: petek, 12. februar 2021, 14.00