Možnost komentarjev pri nalogi

Izvajalec pri ogledu izdelkov dopiše komentar. Video pokaže kako to omogočimo.