1. kolokvij - torek (2.skupina)

V programskem jeziku Java napišite program, ki prebere dve celi števili ter izpiše večje število!

2. V programskem jeziku Java napišite program, ki prebere eno celo število ter izpiše zmnožek vseh lihih števil, ki so manjša od tega števila!

3. V programskem jeziku Java napišite program, ki prebere polje celih števil!

  • Program naj med temi števili poišče najmanjše število!
  • Program naj sešteje vsa soda števila!
  • Program naj sešteje vsako tretje število (1.,4., 7. itd)!