1. kolokvij - sreda (1.skupina)

1. V programskem jeziku Java napišite program, ki prebere dve celi števili (a, b) ter izpiše njuno vsoto!

2. V programskem jeziku Java napišite program, ki prebere besedilo ter izpiše besedilo brez presledkov!

3. V programskem jeziku Java napišite program, ki prebere polje celih števil!

  • Program naj med temi števili poišče največje število!
  • Program naj zmoži vsa števila, ki niso deljiva s 5!
  • Program naj sešteje drugo polovico števil (če dobite 6 števil, sešteje zadnje 3)!