1. kolokvij - sreda (2.skupina)

1. V programskem jeziku Java napišite program, ki prebere dve celi števili (a, b) ter izpiše njuno razliko!

2. V programskem jeziku Java napišite program, ki prebere besedilo ter izpiše besedilo brez presledkov!

3. V programskem jeziku Java napišite program, ki prebere polje celih števil!

  • Program naj med temi števili poišče najmanjše število!
  • Program naj zmoži vsa števila, ki niso deljiva s 4!
  • Program naj sešteje prvo polovico števil (če dobite 6 števil, sešteje prve 3)!