1. kolokvij - četrtek (2.skupina)

1. V programskem jeziku Java napišite program, ki prebere dve celi števili ter izpiše njun produkt!

2. V programskem jeziku Java napišite program, ki prebere eno celo število ter izpiše vsoto vseh sodih števil, ki so manjša od tega števila!

3. V programskem jeziku Java napišite program, ki prebere besedilo! 

  • Program naj izpiše vsaki lihi znak!
  • Program naj prešteje vse pojavitve znaka 'c'!
  • Program naj izpiše koliko besed je v besedilu!