1. kolokvij - petek (dodatni rok)

1. V programskem jeziku Java napišite program, ki prebere dve celi števili ter izpiše njuno razliko!

2. V programskem jeziku Java napišite program, ki prebere eno celo število ter izpiše vsoto vseh pozitivnih števil, ki so manjša od tega števila in deljiva s 3!

3. V programskem jeziku Java napišite program, ki prebere besedilo! 

  • Program naj izpiše vsaki tretji znak!
  • Program naj prešteje vse pojavitve znaka 'a'!
  • Program naj izpiše koliko besed je v besedilu!