1. domača naloga

Informacijski sistem Banke AB želimo izdelati z uporabo objektno-relacijskega sistema za delo s podatkovnimi bazami. Jedro podatkovne baze sestavljajo podatki o uporabnikih, uporabniških računih, pologih in dvigih.

1. Definiraj objektno-relacijsko shemo podatkovne baze z uporabo SQL3 (lahko tudi Virtuoso SQL). Uporabi strukturirane tipe za definicijo glavnih tabel informacijskega sistema ter poskusi uporabiti konstruktorje tipov REF, ROW, TABLE, LIST, SET in MULTISET pri definiciji strukture tabel.

2. Definiraj obnašanje strukturiranih tipov z uporabo metod. Definiraj najprej samo signature metod. Napiši dejansko implementacijo  konstruktorja uporabnika, metode za polog in metodo za relacijski (ravninski) izpis podatkov o računih.