3. domača naloga

A) Definiraj podatkovni model s katerim bo predstavljeno podatkovno okolje Fakultete z uporabo RDF. Definiraj razdrede, lastnosti razredov in integritetne omejitve z gradniki RDF oz. RDFS. Poskusi uporabljati gradnike, ki so značilni za RDF!

B) Definiraj terminološke aksiome ter dodatne značilnosti razredov in lastnosti podatkovnega okolja predstavljenega z RDF z uporabo gradnikov OWL. Aksiomi naj podajo razmerja med razredi in lastnostmi npr. Ucitelj ≡ Profesor ⊔ Docent ⊔ Asistent. Dodatne značilnosti razredov in lastnosti naj podrobno opišejo značilnosti okolja Fakultete npr. Profesor ⊑  >7ImaClanek.Revija ⊓ >10ImaClanek.MednarodnaKonferenca ⊓ ∃JeNosilec.Projekt.

Podatkovno okolje Fakultete:

Fakulteta izvaja več študijskih programov. Vsak študijski program sestavlja množica predmetov, ki so bodisi izbirni ali obvezni. Predmeti imajo 6kt ali 9kt. Študenti so prijavljeni na študijski program in opravljajo izpite, ki so jih prijavili.

Učitelji fakultete so bodisi asistenti, docenti ali profesorji. Učitelji publicirajo članke v revijah ali na konferencah ter sodelujejo na projektih bodisi kot raziskovalci ali kot vodje projektov. Vsak učitelj uči vsaj en predmet in sodeluje na vsaj enem projektu.

Študenti posljušajo predmete in opravljajo izpite. Izpit se lahko opravlja enkrat ali največ trikrat. Ob opravljenem izpitu dobi študent oceno, ki mora biti pozitivna. Študent določenega letnika mora opraviti izpite, ki so pogoj za zaključitev letnika. Diplomant je študent, ki opravi vse izpite.

Opombe:

-- Predstavi najprej osnovno strukturo podatkovnega okolja in šele potem začni z opisom integritetnih omejitev in terminoloških aksiomov.

-- Zgoraj je predstavljeno samo osnovno okolje Fakultete. Uporabi podrobnejši opis tam kjer meniš, da je potrebno.

-- Poskusi svoje znanje o podatkovnem okolju pretvarjati v RDF in OWL direktno tako, da dejstva o okolju predstaviš s stavkom v RDF ali OWL. Tako dobljeno začeno verzijo modela preveri in in dodaj preostala dejstva ter zveze med koncepti.

-- Poskusi predstaviti zanimive, lahko tudi bolj kompleksne,  zveze med koncepti z uporabo OWL. V primeru, da relacije med objekti ni mogoče zapisati v OWL na kratko predstavi problem. Zanimive zveze med koncepti izražene v OWL bodo pri ocenjevanju naloge upoštevane z večjo težo.