1. kviz iz predavanj

(Računalniški) programi se med seboj “pogovarjajo” v programskih jezikih (PJ), ljudje pa v naravnih jezikih. Kako bi v “človeškem” svetu opisali naslednje pojme iz računalniškega sveta?
a) programiranje
b) program
c) sintaksa PJ
Se morda spomnite še kakšnega izraza iz računalniškega sveta ter njegovega “dvojnika” v “človeškem” svetu?


Odgovore oddajte v posebni tekstovni datoteki!