2. kviz iz predavanj

Uporabite HTTLAP strategijo za reševenje sledečega problema: “Na bencinskem servisu natočimo gorivo v tank svojega avtomobila.”
a) Kateri opisni jezik ste uporabili za opis problema in zakaj?
b) Koliko “korakov” ima (na koncu) vaša rešitev?
c) Kaj v vaši rešitvi ste namenoma poenostavili / izpustili?

Odgovore oddajte v ločeni tekstovni datoteki!