Domača naloga 4

Napišite program, ki zahteva vnos dveh celih števil!
Program naj izpiše večje število!

java DN4
Vpisi prvo celo stevilo: 5
Vpisi drugo celo stevilo: 46
Vecje število je: 46