Domača naloga 5

Napiši program, ki prebere dve celi števili (n in k).

Program naj izpiše binomski koeficient "n nad k" (v pomoč je priložena še formula):

java DN5
Vpisi n: 5
Vpisi k: 1
Rezultat je 5