3. kviz: program

V programskem jeziku java napišite metodo, ki izpiše vaše ime. Ime naj bo shranjeno v lastnosti z imenom ime. 

Pripravite tudi celoten razred, ki ga lahko zaženete - program.
Program takoj po zagonu požene našo metodo, le-ta pa izpiše vsebino spremenljivke ime.
Spremenljivka ime naj bo konstanta z vašim imenom