Domača naloga 6


Napišite program, ki zahteva vnos dveh vektorjev celih števil!
Program naj sešteje oba vektorja!
Rezultat naj izpiše na zaslon!