Druga velika domača naloga

Pri drugi domači nalogi bomo uporabili samodejno preverjanje pravilnosti rešitev. Naloga se zgleduje po programerskih tekmovanjih kot je ACM ICPC (The ACM-ICPC International Collegiate Programming Contest).
Osnovna naloga tekmovalcev je napisati program, ki rešuje predstavljen problem, samodejni sodnik oceni pravilnost delovanja programa.

Probleme rešuje tako, da na predpisan način odda kodo v ustreznem jeziku. Za rešen problem
se šteje tisti, katerega koda da pravilen razultat na neznanem skupku testnih podatkov. V
primeru neustreznega odgovora sodniki tekmovanja ekipi sporočijo za kakšno vrsto napake
gre. Ekipa lahko odda rešitev istega problema večkrat. Napake, ki jih javijo sodniki, so:
• Wrong answer – program dâ rezultate, ki se razlikujejo od pričakovanih
• Compile error – program se ni prevedel
• Runtime error – program se je med izvajanjem nepravilno iztekel
• Time limit – program se izvaja predolgo
• Accepted – program je sprejet, problem je rešen
Razen omenjenih obvestil sodniki ne javijo nobenih drugih informacij. Tekmovalci ne izvedo
npr. vrste napake med izvajanjem ali prevajalnikove napake.

Naloga:
Prijavite se na spletni servis: uva.onlinejudge.org.
rešite poljubni dve nalogi iz spodnjega nabora nalog:
489
494
10055
10079
11799
10812


V pomoc naj vam bo sledeca koda:

public static void main(String[] args) throws IOException {
BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
String strTmp;
int a, b, c;
StringTokenizer strTok;
while ((strTmp = in.readLine()) != null && strTmp.length() != 0){
strTok = new StringTokenizer(strTmp);

}
}