Tretja velika domača naloga

Ta naloga nas bo popeljala v prelepi svet računalniških igric.

V programskem jeziku Java napišite program, ki omogoča igranje znane igre "Futoshiki" (http://en.wikipedia.org/wiki/Futoshiki)

Pravila igre:
Imamo polje 5x5. Število operatorjev, ki morajo biti postavljeni med polji naj bo med 3 in 7 (naključno). Poleg tega mora biti na polju vpisanih od 4 do 8 števil. Postavitev mora biti veljavna.

Osnovna naloga zahteva izdelavo uporabniškega vmesnika, ki omogoča izbiro nove igre, ob novi igri vmesnik generira naključno postavitev naloge.

Dodatno:
- Meni za nadzor igre (ponovna igra, nastavitev velikosti igralnega polja).
- Možnost pregleda ali je trenutna pozicija na igralnem polju veljavna
- Možnost prikaza rešitve

---------------------------------------------------------------------------------------------
This task will take us into the beautiful world of computer games.
Write a program in the Java programming language that implements the famous game "Futoshiki" (http://en.wikipedia.org/wiki/Futoshiki).

Rules of the game:
We have a 5x5 box. The number of operators that must be placed between fields should be between 3 and 7 (random).
In addition, there must be between 4 and 8 numbers already placed on the field (randomly). The position of the operators and numbers must be valid.

The primary task requires creating a user interface that allows the user to select a new game, the new game interface generates a (valid) random layout.

In addition, create:
- A menu to control the game (re-play, set the size of the playing field).
- Ability to review whether the current position on the playing field to be valid.
- Display solutions.