Ocena pisnega dela je sestavljena iz dveh delov:

  • kolokviji oz. izpit 80 %
  • kratki testi 20 %

Na kolokvijih, kratkih testih in izpitih je dovoljeno imeti literaturo in zapiske. Dovoljeno je uporabljati tudi spletno učilnico in dokumentacijo jezika Python 3. Komunikacija preko interneta (chat, e-mail, forumi, ...) ni dovoljena. Pozor! Med pisanjem kolokvijev, kratkih testov in izpitov se snema slika na zaslonu.

Kolokviji

Namesto z izpitom si lahko oceno pridobite s pisanjem kolokvijev (priporočamo). Pisali bomo dva kolokvija v terminih, ki bodo namenjeni posebej za to priložnost (in ne v času vaj). Kolokvije rešujemo na računalnikih v računalniških učilnicah in jih oddajamo preko sistema Tomo. Kriterij pri ocenjevanju kolokvijev bo prijaznejši kot na izpitih (najnižja pozitivna ocena bo 7). Pisno oceno pridobljeno s kolokviji si lahko izračunate s pomočjo spodnje funkcije:

def ocena_s_kolokviji(tocke, moznih_tock, kratki):
    kr = sum(kratki) / (5 * len(kratki))
    kol = sum(a / b for a, b in zip(tocke, moznih_tock)) / len(moznih_tock)
    procenti = 20.0 * kr + 80.0 * kol
    if procenti < 50.0:
        return "negativno"
    elif procenti < 63.0:
        return 7
    elif procenti < 75.0:
        return 8
    elif procenti < 88.0:
        return 9
    else:
        return 10

# Zgled uporabe funkcije ocena_s_kolokviji
kratki_testi = [3, 0, 4, 5]
kolokviji = [67, 83]
mozne_na_kolokvijih = [100, 100]

print("Ocena:", ocena_s_kolokviji(kolokviji, mozne_na_kolokvijih, kratki_testi))

kjer je prvi argument seznam točk, ki jih je študent dosegel na kolokvijih; drugi argument je seznam možnih točk na kolokvijih; tretji argument pa je seznam s točkami, ki jih je študent pridobil s kratkimi testi.

Pisni izpiti

Razpisani bodo trije izpitni roki (vsi datumi bodo po koncu izvajanja vaj). Končna ocena bo izračunana po standardnem kriteriju (za razliko od kolokvijev bo možno pridobiti oceno 6). Prav tako štejejo 20 % končne ocene kratki testi. Izpite rešujemo na računalnikih v računalniških učilnicah in jih oddajamo preko sistema Tomo.

Kratki testi

Med letom bomo pisali (predvidoma) 4 kratke teste. Kratke teste rešujemo na računalnikih v računalniških učilnicah in jih oddajamo preko sistema Tomo. Najavljeni bodo en teden vnaprej. Kratke teste bomo pisali v času vaj in sicer zadnjih 15 minut. Praviloma pride v poštev snov, ki je bila obravnavana na prejšnjih vajah, načeloma pa vse, kar je bilo do takrat obravnavano na vajah ali predavanjih. Z enim testom bo mogoče pridobiti med 0 in 5 točk.

Ustni izpit

Študent, ki je opravil pisni del izpita s pozitivno oceno, se prijavi na ustni del preko spletne učilnice. Ocena pisnega dela velja do prvega predavanja v naslednjem študijskem letu, torej do 15. februarja 2015.

Zadnja sprememba: Wednesday, 12. February 2014, 12.09