Zanimive povezave iz spleta iz področja e-učilnice in e-učenja.

1. Odprta UP

https://odprtaup.upr.si/

Je spletna stran projekta InoTeZ. Vsebuje veliko virov v zvezi z uporabo sodobnih načinov poučevanja. Npr 

- e-ućilnica: https://odprtaup.upr.si/mod/page/view.php?id=860&forceview=1

- Krizno pučevanje: https://odprtaup.upr.si/mod/book/view.php?id=882

2. Digitalna univerza (UL)

https://di.uni-lj.si/

Je spletna stran projekta Digitalna UL. Vsebuje veliko gradiva iz področja uporabe IKT v poučevanju. Npr

- Pregled orodij za video montažo: https://di.uni-lj.si/asset/6iBbKitdGXWXoJC9f

- Izdelava videoposnetkov s pametnim telefonom: https://di.uni-lj.si/asset/zJYyKCwSdxYqkez78

3. Slovensko izobraževalno omrežje (SIO)

https://izobrazevanje.sio.si/

Portal ima ogromno zanimivih vsebin.

4. Moodle - navodila

https://docs.moodle.org/39/en/Page_resource

5. Navodila za uporabo moodla - Arnes

Uporabniški vodič Moodle:

https://sio.si/vodici/moodle/

6. Navodila za uporabo Moodle - Univerza v Mariboru

Priročnik za ocenjevanje v Moodlu:

https://estudij.um.si/pluginfile.php/238232/mod_resource/content/9/Moodle-ocenjevanje2.pdf

Skupine in skupki:

https://estudij.um.si/pluginfile.php/185553/mod_resource/content/13/Skupine in skupki3-9.pdf

Dejavnost Forum:

https://estudij.um.si/pluginfile.php/300737/mod_resource/content/6/Forumi3-7.pdf

Dejavnost Naloga:

https://estudij.um.si/pluginfile.php/300764/mod_resource/content/5/Navodila za uporabo Naloge.pdf

Dejavnost Kviz

https://estudij.um.si/pluginfile.php/236651/mod_resource/content/14/Moodle-kviz.pdf

Dejavnost Izbira Skupine

https://estudij.um.si/pluginfile.php/300215/mod_resource/content/7/Izbira_skupin.pdf

Dejavnost Možnost

https://estudij.um.si/pluginfile.php/526023/mod_resource/content/5/Dejavnost_Moznost3-7.pdf

Dejavnost Level Up!

https://estudij.um.si/pluginfile.php/433702/mod_resource/content/6/Level%20up_uporabni%C5%A1ka%20navodila_julij_2019.pdf

Dejavmost H5P

https://estudij.um.si/pluginfile.php/450277/mod_resource/content/5/navodilaH5P_v3_zaklj.pdf

Vodič za prisotnost v Moodle

https://estudij.um.si/pluginfile.php/543426/mod_resource/content/3/Hiter-vodic-Prisotnost.pdf

https://estudij.um.si/pluginfile.php/549656/mod_resource/content/3/Navodila%20Prisotnost.pdf

Zadnja sprememba: Sunday, 22. November 2020, 19.25