Učilnica namenjena predstavitvi uporabe sistema e-učilnice.

Predvideno za predstavitev e-učilnice za zaposlene.

Predstavitev in kratka navodila za ZOOM.

Predstavitev in kratka navodila za JITSI.