"Popravni" kolokvij

1. V programskem jeziku Java napišite program, ki odpre okno velikosti 200x400, v katerem sta dva gumba velikosti 200x200. Na enem gumbu piše "Zapri" - ki program zapre, na drugem pa številka "16". Ob pritisku na ta gumb, se številka razpolovi dokler ne pride do 1. Če je 1, se text na gumbu nastavi na 16.

2. Želimo predstaviti vozni park podjetja. V programskem jeziku Java  implementirajte sledeče entitete (sami določite ali bo vmesnik ali razred) Vozilo (ima lastnosti barva in št. koles in metodo izpiši) , Avto(lasnosti vozila in št. vrat)  in Motor (samo lastnosti vozila). Pravilno vzpostavite relacije med entitetami. Prikažite tudi uporabo teh razredov (1 Avto in 1 Motor).

3. V programskem jeziku Java napišite program, ki prebere polje števil! 

  • Program naj izpiše razliko vsote kvadratov vsakega drugega (začenši s prvim številom) in vsote preostalih števil