Forum novic

Pomembne informacije s sestanka vodstva FAMNIT-a in Študentskega sveta

Pomembne informacije s sestanka vodstva FAMNIT-a in Študentskega sveta

od Vlasta Novak Zabukovec -
Število odgovorov: 0

Posredujem pomembne informacije, ki jih je posredovalo vodstvo FAMNIT-a in so vezane na sestanek s ŠS:

V skladu z dogovorom na sestanku s Študentskim svetom posredujem obljubljena odgovora za študente Biopsihologije in prosim, če jih lahko posredujete do predstavnikov.

Na sestanku s Študentskim svetom sta bili med nekaterimi že odgovorjenimi vprašanji biopsihologov izpostavljeni še dve, za katera sva z dekanjo obljubili, da odgovore pošljemo kasneje:

1)    Ali se ocene pridobljene na PDM štejejo v povprečje?

Odgovor je: NE

Ali le pri vpisu na mag. program, če bo prevelik vpis?

Odgovor je DA.

Obrazložitev: S študijskim letom 2017/18 morajo študentje opraviti PDM pred vpisom. Le v primeru omejitve vpisa, kot je razvidno iż razpisa, se upoštevajo ocene dosežene na PDM modulu:

http://www.famnit.upr.si/sl/bodoci-studenti/prijava-17-18#heading2

 

2)    Vpis na magistrski študij UPSI, če imajo zaključen magistrski študij Biopsihologija?

Odgovor: na mag. Študij UPSI se lahko vpišejo magistri Biopsihologije, vendar v tem primeru v skladu z Zakonom o visokem šolstvu plačajo šolnino, ker z vpisom na isto stopnjo ne pridobijo višje stopnje izobrazbe, saj država financira za vsakega študenta eno stopnjo izobrazbe samo enkrat. V tem primeru pa se dvakrat udeležujejo iste stopnje. 

Če so potrebna pojasnila, se oglasite preko e-pošte.

Vlasta Zabukovec