Computer engineering for Mathematicians 13/14: Vsi sodelujoči

Filtri

Forum Forum Forum novic

Forum Forum How to...?

20. October - 26. October

Naloga Naloga Domača naloga 6

Naloga Naloga Domača naloga 7

Kviz Kviz Kviz - Logika(*)

Kviz Kviz Kviz – Odločitve

27. October - 2. November

Kviz Kviz Kviz – Zanka while

3. November - 9. November

Kviz Kviz Kviz – Definicija funkcij in Objekti

24. November - 30. November

Kviz Kviz Kviz - Podatkovne strukture, sklad in vrsta.(*)

1. December - 7. December

Kviz Kviz Kviz - Seznami

Odziv Odziv Programi s predavanj

22. December - 28. December

Kviz Kviz Kviz - For, range, try,zip,...

5. January - 11. January

Kviz Kviz Kviz - Funkcije