Projektna naloga
Praktično usposabljanje
Žlahtnjenje rastlin
Ekonomika kmetijstva in okolja