Statistika je veda o bolj ali manj množičnih pojavih in še marsičem, kar je motivirano z množičnostjo. Ukvarja se predvsem z metodami za pridobivanje podatkov, povzemanjem podatkov (opisna statistika) in njihovom vrednotenjem/interpretacijo (statistično sklepanje - inferenčna statistika). Temeljno orodje pri slednjem je verjetnostni račun.

Na tečaju bomo najprej izčrpno obravnavali povzemanje podatkov, nato pa bomo spoznali osnove verjetnostnega računa in se lotili statističnega sklepanja.