Organska kemija in biokemija
Osnove genetike in genomike
Biodiverziteta in ekologija Sredozemlja
Študijska praksa
Sistematska zoologija
Uporabna matematika za naravoslovce
Fiziologija rastlin