Projektni seminar - zaključna projektna naloga 2012/2013

Bioinformacijski praktikum
Napredna biopsihološka diagnostika
Javno duševno zdravje
Psihofarmakologija
Izbrane biopsihološke vsebine v angleškem jeziku
Etika in človečnost