Razvojna psihologija: od mladostništva do smrti

Zdravstvena psihologija 13/14

Napredno modeliranje v psihologiji 13/14

Psihoterapevtski pristopi in psihoterapija 13/14

Pedagoška psihologija

Organizacijska psihologija

Socialna psihologija 13/14

Vedenjska genetika 13/14

Napredne raziskovalne in statistične metode v psihologiji 13/14

Klinična psihologija 13/14