Študijska praksa
Osnove genetike in genomike
Biodiverziteta in ekologija Sredozemlja
Sistematska zoologija
Uporabna matematika za naravoslovce
Fiziologija rastlin