Seminar PMA (1. letnik) 13/14

Izbrana poglavja iz algebre I (6)
Izbrana poglavja iz analize II (6)
Izbrana poglavja iz matematične statistike I (6)
Izbrana poglavja iz teorije števil (6)
Teorija kodiranja (6)
Izbrana poglavja iz diskretne matematike I (6)
Izbrana poglavja iz teorije končnih geometrij (6)
Izbrana poglavja iz numeričnih metod (6)
Simetrija in prehodnost na grafih (6)
Teorija končnih obsegov (6)