Ribištvo (izbirni)
Tehnologije predelave oljk
Ekologija sredozemskih gozdnih ekosistemov (izbirni)
Trženje kmetijskih in živilskih proizvodov