Računalniško statistično modeliranje
Algoritmi na grafih
Procesorska arhitektura
Izbrana poglavja iz teoretičnih osnov računalništva (blok A)
Seminar PRIN - projektni
Seminar PRIN - MAG
Seminar PRIN - DR
Izbrana poglavja iz informacijskih sistemov (blok B)
Teorija programskih jezikov (blok A)
Računalniški vid
Odkrivanje zakonitosti v podatkih