Projektni seminar - zaključna projektna naloga

Bioinformacijski praktikum
Napredna biopsihološka diagnostika
Etika in človečnost
Psihofarmakologija
Javno duševno zdravje
Izbrane biopsihološke vsebine v angleškem jeziku