Psihologija človeškega razvoja
Nevrološke osnove višjih živčnih funkcij I
Evolucijska biologija
Psihologija osebnosti
Psihološki praktikum 2013/14
Osnove naravoslovja
Evolucijska psihologija
Osnove psihologije