Izbrana poglavja iz kriptografije I
Izbrana poglavja iz algebre I
Izbrana poglavja iz teorije števil
Simetrija in prehodnost na grafih
Izbrane teme iz računsko intenzivnih metod
Seminar PMA
Izbrana poglavja iz teorije končnih geometrij
Izbrana poglavja iz diskretne matematike I
Izbrana poglavja iz numeričnih metod
Izbrana poglavja iz analize I