Študijska praksa 13/14

Ekologija morja 13/14

Družbeni vidiki v varstveni biologiji 13/14

Seminar 13/14

Varstvena biologija morja 13/14

Populacijska biologija 13/14

Sodobni pristopi k varstveni biologiji 13/14

Ekologija kopenskih ekosistemov 13/14

Ekologija visokogorskih ekosistemov
Entomologija (3)
Izbrana poglavja iz zoologije morskih živali
Matematična biologija
Morska botanika
Morska zavarovana območja: družbeni vidiki (3)
Okoljska mikrobiologija
Okoljske tehnologije
Terenski praktikum (3)