Matematični praktikum I
Matematične vsebine v angleškem jeziku I
Diskretna matematika II - Kombinatorika
Algebra II - Linearna algebra
Analiza II - Infinitezimalni račun
Diskretna matematika I - Teorija množic
Algebra I - Matrični račun
Analiza I - Temelji analize