Na tečaju bomo dozdajšnje znanje verjetnosti postavili na trdne teoretične temelje - teorijo mere. Obnovili bomo temeljne pojme (verjetnost, slučajna spremenljivka, porazdelitev, pričakovana vrednost), še zlasti pa se bomo posvetili pogojni verjetnosti. V okviru te se bomo osredotočili na martingale, ki so pomembno orodje tudi v matematičnih financah.