Vodni ekosistemi
Diplomski seminar - zaključna naloga
Varstvena biologija
Fiziologija živali
Ekologija