Biogeografija
Anatomija in histologija (izbirni)
Biodiverziteta kulturnih rastlin
Ekotoksikologija
Biološke vsebine v angleškem jeziku
Upravljanje z zavarovanimi območji in trajnostna raba