• Procesorji z reduciranim naborom ukazov (arhitektura nabora ukazov, enostaven cevovod, strukturne, podatkovne in krmilne pasti, statično napovedovanje vejitev, predpomnilniki).
• Procesorji krmiljeni s tokom podatkov (nitenje, grobozrnati tok podatkov, kompleksni ukazi).
• Procesorji s kompleksnim naborom ukazov (dinamično razvrščanje, Tomasulov algoritem).
• Superskalarni procesorji (zahtevnejši cevovodi, napovedovanje vejitev, predikcijske tabele, preimenovanje registrov, out-of-order izvajanje, razvrstitveni izravnalnik, zavezovanje in umikanje ukazov).
• WLIV in EPIC procesorji (zelo dolgi ukazi, vnaprej določena vzporednost, skalabilnost, predikcija, HW/SW izbira vzporednosti).
• Procesorji z drobnozrnato vzporednostjo (napredna superskalarnost, večskalarnost, predpomnilniki s sledmi, podatkovna skalarnost).
• Procesorji s srednjezrnato vzporednostjo (simultana večnitnost in večprocesorski čipi).
• Rekonfigurabilni in asinhroni procesorji (inteligentni RAM, nizkopotrošnji procesorji).