Sistemsko programiranje

Oblikovanje večpredstavnostnih vsebin
Skriptni jeziki
Angleški jezik (B2)
Načrtovanje podatkovnih baz
Geografski informacijski sistemi
Osnove bioinformatike
TVS Osnove delovanja operacijskega sistema Linux (2)
Osnove umetne inteligence
TVS Strežnik in LDAP imenik (4)