Seminar PRIN - projektni 1 (1. letnik) 13/14

Seminar PRIN - raziskovalni 1 (1. letnik) 13/14

Inteligentni sistemi (blok A)
Izbrana poglavja iz teorije algoritmov (blok A)
Algoritmi na grafih (6)
Verjetnost in statistika v tehniki in naravoslovju (blok B)
Podatkovni modeli in jeziki (6)
Podatkovno rudarjenje na spletu (6)
Izbrana poglavja iz obdelave slik (6)