Matematične vsebine v angleškem jeziku II
Verjetnost
Fizika
Algebra III - Abstraktna algebra
Osnove numeričnega računanja
Analiza III - Funkcije več spremenljivk